YOOtheme

रजक छात्रवृत्ती गुठी

रजक छात्रवृत्ति गुठिले विभिन्न परिक्षा उत्तिर्ण गरेका छात्र छात्राकालागी सम्मान, छात्रवृत्ति साथै पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । यो सालको कार्यक्रम २०७४ भाद्र २४ नेपाल पर्यटन तथा होटेल ब्यबस्थापन प्रतिस्थान (Nepal Tourism and Hotel Management Academy) रविभवन, कालिमाटीमा हुनु गाइरहेको छ।  यस वेबसाईटमा उपलब्ध फारम भरी भाद्र १७ सम्ममा निम्म्न व्यक्तिहरुलाई बुझाईदिनु होला।

 

राजेश मगैया ९८४१२५४८६३

गणेश रजक ९८४१३५९१०२

बन्धु रंजन ४३८९८५५ वा ९८५१०२३२१३

मोहन रजक ९८४१२०३९७४

इन्दिरा कनौजिया ४२१६०४०

अपराजिता मनोरंजन ९८४१३०४२२३

शान्ती मघैया ९८४३१५८४७४

 

FOR FURTHER DETAILS

CONTACT +977-01-4486680, 9841254863, 9851023213